เลือกหา Docker Images ที่ถูกใจไม่ได้? เขียน Dockerfile เองเลยสิ

Written by Phumrapee Limpianchop on 22 May 2018

หลังจากที่สอนวิธีใช้งาน Docker ไปก็น่าจะได้ลองเล่นกันไปบ้างแล้ว บางทีก็พบว่าพอลองหา Images ที่ต้องการใช้งานใน Docker Store แล้ว…มันแบบ…ไม่ค่อยจะได้เท่าที่ต้องการสักเท่าไหร่ ไม่ก็แบบเรามี script ติดตั้งเองอยู่แล้ว และไม่อยากไปนั่งลงใหม่ทีละ container

ดังนั้นเราก็จะมาสอนเขียน Dockerfile ไว้ใช้ในการสร้าง Images ของตัวเองกัน

เตรียมเขียน Dockerfile

ไม่คิดอะไรมากก็จะตั้งชื่อไฟล์ว่า Dockerfile เก็บไว้ที่ ~/docker/images1

และ…เพื่อการศึกษาเดี๋ยวก็จะเพิ่มไฟล์ TXT โง่ๆไปด้วย

$ cd ~/docker/images1
$ echo 'RIFFYDADDYALLHOME!!!' > text.txt

โครงาร้างไฟล์ตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้

~
└── docker
   └── images1
      ├── Dockerfile
      └── text.txt

ไม่มีไฟล์ Dockerfile ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดสร้างมาเดี๋ยวนี้แหล่

$ cd ~/docker/images1
$ vi Dockerfile

เขียน Dockerfile

การเขียน Dockerfile เราจะเขียน 1 Operation ต่อ 1 บรรทัด โดยเริ่มต้นต้องมี Base Images ก่อนโดยสามารถหาได้จากการ Pull Images ไหนก็ได้ ในที่นี้จะใช้ centos:7

FROM centos:7

จะเห็นว่าเราจะใช้ FROM ในการดึง Images แต่คราวนี้…เราเก๋าพอ จะใช้ ARG ในการระบุตัวแปรไว้ใช้ในการ build

ARG BASE_VERSION=7
FROM centos:${BASE_VERSION}

คราวนี้สิ่งที่จะต้องรู้ด้วยคือถ้าเราระบุ ARG ก่อน FROM ตัวแปรนี้จะใช้งานอยู่นอก build stage ต้องเรียกตัวแปรอีกรอบถึงจะเอาไปใช้งานต่อทีหลังได้

ARG BASE_VERSION=7
FROM centos:${BASE_VERSION}
ARG BASE_VERSION
RUN echo $VERSION > baseversion

แล้วถ้าจะใส่ Environment Variable? ENV สิ

ENV RIFFYDADDYALLHOME everytime

คราวนี้เราก็จะเอาไฟล์ text.txt ที่เคยเพิ่มมาใส่เข้าไปใน Images เราจะใช้คำสั่ง COPY เพื่อคัดลอกไปที่ /root

COPY text.txt /root

ตั้ง Permission ได้ด้วยนะแกร อ่ะ! แปะข้อมูลเพิ่มเติมให้

COPY --chown=777 text.txt /root

แค่นี้ไฟล์ text.txt ของเราก็ไปอยู่ใน /root ของ Images แล้ว

คราวนี้ถ้าเราจะรันคำสั่งอะไรขึ้นมาล่ะ ใช้ RUN สิ คราวนี้เราก็สามารถใช้ RUN ในการสั่งคำสั่งต่างๆได้ เช่น อัพเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

RUN yum -y update

คราวนี้คำสั่งเต็มๆ Docker จะทำคือ cmd /S /C yum -y update คิดซะว่าเราอย่ารันคำสั่งอื่นที่ไม่ใช้ cmd อ่ะทำไง? ใช้ SHELL ไง

# Full command `cmd /S /C yum -y update`
RUN yum -y update

# Full command `yum -y update`
SHELL ["yum"undefined"-y"]
RUN update

#Full command `cmd /S /C yum -y update`
SHELL ["cmd"undefined "/S"undefined "/C"]
RUN yum -y update

เอาจริงๆ แค่ RUN ตัวเดียวนี่ก็ครอบคลุมเกือบหมดแล้วนะเนี่ย แต่คราวนี้เราอยากจะเพิ่ม port ให้ Docker เห็นและเอาไปใช้งานข้องนอกได้ล่ะ? EXPOSE ช่วยท่านเอง

EXPOSE 80

คราวนี้ก็กำหนด Work Directory เพื่อกำหนดให้ RUN, CMD, ENTRYPOINT, COPY และ ADD ให้เริ่มต้นไปที่ Folder นั้น เตือน!!! ใส่ก่อน RUN, CMD, ENTRYPOINT, COPY, ADD นะจ่ะ

WORKDIR /workspace
RUN pwd

คราวนี้เวลารันคำสั่ง RUN, CMD, ENTRYPOINT, COPY, ADD ก็จะลงไปเริ่มที่ /workspace

ENTRYPOINT ขออนุญาติไม่สอนเพราะไม่เคยใช้ ;-; โยน Docs

LABEL จะเป็นคำสั่งที่ไว้ใช้สร้าง metadata ให้กับ Images

LABEL maintainer="Phumrapee Limpianchop <contact@rayriffy.com>" \
      other="RIFFYLOVE9"

คราวนี้เราก็สามารถ Build Images และเอามาใช้ได้แล้ว…แต่เดี๋ยวก่อน! บาง Application ต้องการที่จะต้องรันคำสั่งของตัวเองทุกครั้งที่ start container เราจะใช้ CMD ในการจัดการ

CMD "yarn serve"

ในที่นี้ผมบอกว่าทุกครั้งที่สั่ง docker start ให้รันคำสั่ง yarn serve แล้วถ้าจะ stop container ให้ถูกต้องแบบสุภาพล่ะ ขอแนะนำให้รู้จักกับ STOPSIGNAL

STOPSIGNAL SIGTERM

เวลาที่สั่ง docker stop ก็จะส่ง SIGTERM ให้ Application ใน container ปิดตัวซะ

คราวนี้ก็ลองเอามาประยุกต์ดู หลังจากสร้าง Dockerfile เสร็จแลวเราก็จะมา build กัน

$ cd ~/docker
$ docker -t riffy:prototype images1

คำสั่งนี้จะบอกว่าให้เข้าไปหา Dockerfile ที่ images1/ แล้วพอ build เสร็จให้ตั้งชื่อ Image ว่า riffy และใช้ชื่อ tag ว่า prototype

สรุป

น่าจะพอเห็น concept ของ Dockerfile กันบ้างแล้ว แต่ตราวนี้จะพบว่าขนาด Images มันใหญ่มากกกกก ดังนั้นเดี๋ยวรอบหน้าจะมาแจกเคล็ดลับการลดขนาด Images กันครับ รอติดตามกันนะครับ :)PREVIOUS
มาหัดลองใช้งาน Docker กันเถอะ

GENERAL

OPEN SOURCE

BlogGitHubGatsby
© 2020 Phumrapee Limpianchop