เสริมความปลอดภัยให้กับ Server ด้วย SSH Authentication

Written by Phumrapee Limpianchop on 28 December 2018

น่าจะเคยมีประสบการณืกันบ้างแหล่ เวลาเข้า SSH ของตัวเองแล้วเจอไรแบบ You got 1112 failed login attempts since your last login ถ้าเจอแบบนี้ก็คือมีคนกำลัง Brute Force หารหัสผ่านที่ถูกอยู่ซึ่งจะเจอตอนไหนก็ต้องมานั่งลุ้นกันเอาอีก ดังนั้นเราจะมานำเสนอวิธีการ Login เข้า SSH อีกวิธีนึงที่ปลอดภัยกว่านั่นก็คือ SSH Authentication นั่นเอง

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Private Key และ Public Key บนคอมตัวเอง

$ ssh-keygen -t rsa

คราวนี้ตัว ssh-keygen จะถามว่าจะให้เก็บ Private Key ที่ไหน ก็จะตั้งชื่อไฟล์ว่า id_rsa เก็บไว้ที่ ~/.ssh

Enter file in which to save the key (/home/demo/.ssh/id_rsa):

จากนั้นก็จะให้ตั้งรหัส Passphrase แนะนำให้ทำขั้นตอนนี้เพราะถ้า Private Key โดนขโมยอย่างน้องต้องใส่รหัสก่อนถึงจะใช้งานได้

Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:

พอเสร็จแล้วจะได้ผลออกมาแบบนี้

Your identification has been saved in /home/rayriffy/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/rayriffy/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:o7VgSJEqd5FU8rZR2++XMlgU0wCBGbxx1yTFBT/GFlY rayri@RIFFY-DELL
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|  .++..o+oo=B+=E|
|  ++ .=o. .+*..|
|  ...+ .+... =.|
|. o..o o. o o .|
| o .. + S  o  |
|   . + o +  . |
|   . . . + o |
|       +  |
|         |
+----[SHA256]-----+

พอถึงจุดนี้ก็จะได้ Public Key และ Private Key แล้ว

 • Private Key: /home/rayriffy/.ssh/id_rsa
 • Public Key: /home/rayriffy/.ssh/id_rsa.pub

ขั้นตอนที่ 2: เอา Public Key ขึ้น Server

มีให้อยู่ 3 วิธี

วิธีที่ 1: ใช้ ssh-copy-id

ง่ายมากยิงคำสั่งทีเดียวได้เลย

$ ssh-copy-id rayriffy@1.2.3.4

ย้ำ! ถ้าใช้ macOS อย่าลืมติดตั้งโดยใช้ Homebrew

$ brew install ssh-copy-id

วิธีที่ 2: อ่านไฟล์ ก็อป วาง

$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh rayriffy@1.2.3.4 "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

ขั้นตอนที่ 3: ปิดไม่ให้ Server สามารถ Login ด้วยวิธี Password ธรรมดาได้ (แล้วแต่ จะทำหรือไม่ทำก็ได้)

เปิดไฟล์ config ของ SSH

$ vim /etc/ssh/sshd_config

แก้บรรทัด PermitRootLogin ให้เป็น without-password

PermitRootLogin without-password

แล้วก็ Restart Service ซะ

$ sudo systemctl reload sshd

ขั้นตอนที่ 4: พร้อมใช้งาน!

ถ้ายังตั้งค่าไม่เป็นอีกก็ตามนี้เลยล่ะกัน

บนคอมเราให้เปิดไฟล์ .ssh/config

$ vim ~/.ssh/config

แล้วใส่ก้อนนี้ลงไป

Host 1.2.3.4
 PubkeyAuthentication yes
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

อันนี้แปลว่าให้ใช้ไฟล์ ~/.ssh/id_rsa เป็น Private Key สำหรับเข้า Server 1.2.3.4 แบบ PubkeyAuthentication

แล้วก็ ssh โลด

$ ssh rayriffy@1.2.3.4

สรุป

การเปลี่ยนมาใช้ SSH Authtication ทำให้ Server ที่เรารักหวงแหนมีความปลอดภัยมากขึ้น

ก็หวังว่าหลังจากอ่านบทความนี้ จะมีความสุขกับการใช้ SSH Key กันนะครัช ;)PREVIOUS
Music Analysis - Daughter of Evil & Servant of Evil

GENERAL

OPEN SOURCE

BlogGitHubGatsby
© 2020 Phumrapee Limpianchop